Míša Vebrová

Osobní údaje

 • Narozena 15.9.1958
 • Vdaná

Vzdělání

 • střední pedagogická škola – obor tělesná výchova
 • pomaturitní studium pedagogiky a psychologie pro střední školy
 • akademie tělesné výchovy a sportu – obor zdravotní tělesná výchova
 • Další kvalifikace
  • trenér a krajský školitel lyžování
  • rozhodčí a cvičitel plavání
  • instruktor a cvičitel pohybové výchovy a gymnastiky
  • taneční pedagog

Zaměstnání

 • OSVČ
 • lektorka tělesné výchovy a tance

Taneční praxe

 • LŠU
 • Artama Praha
 • kurzy Fr. Towena
 • různé taneční a tělovýchovné kurzy a workshopy
 • v roce 1979 – založila taneční skupinu Mládí (1979 – 1985)
 • 3.10.1986 - založila Pohybové studia Hroch – činnost trvá

Trenérské úspěchy

 • 17 mistrovských titulů ČR, ČSFR,ČSSR a 298 medailí na různých tanečních soutěžích